visie

Visie 

Uw boekhouding is niet slechts een vervelende wettelijke verplichting. Administratiekantoor Admaro ziet uw boekhouding als een informatiebron en stuurinstrument voor de ondernemer en de organisatie. Wij gaan graag de uitdaging aan om u dat ook als zodanig te laten ervaren. 

Periodiek wilt u als ondernemer weten hoe uw onderneming er voor staat, daarom is het belangrijk dat u tijdig van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte wordt gehouden. Een middel daartoe is onze pro-actieve benadering; tijdig voorzien wij u van duidelijke en begrijpelijke financiële informatie vanuit uw boekhouding en zullen wij u informeren bij aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving die uw onderneming raken. Ook denken wij mee met uw bedrijfsvoering en waar mogelijk zullen wij u met raad en daad bijstaan, zonder dat u daarvoor torenhoge rekeningen gepresenteerd krijgt. Omdat wij samenwerken met andere disciplines, zoals (fiscaal) juristen kunnen wij u op alle gebieden bijstaan. Als ondernemer bent u vaak druk bezig met uw onderneming, waardoor er tijdens kantoortijden vaak geen of te weinig tijd is om in alle rust met uw boekhouder van gedachten te wisselen.

Daarom heeft administratiekantoor Admaro geen vaste openingstijden, wij werken wanneer u daarom vraagt. Omdat wij in ons offertebedrag een marge voor advies ingebouwd hebben, ontvangt u bij uw vragen en advies van onze kant geen rekening. Mochten wij derden moeten inschakelen, dan zullen wij u vooraf hierover informeren en ook met u een prijs afspreken zodat u nooit voor een verrassing komt te staan.